Επιτόπια υπηρεσία

Επιτόπια υπηρεσία

Επιτόπια υπηρεσία

Επιτόπια υπηρεσία

Οι έμπειροι μηχανικοί και οι μηχανολογικές ομάδες της Adamechanic πραγματοποιούν επιτόπια inspection και επιθεώρηση. Οι ομάδες μας είναι πάντα έτοιμες για συντήρηση και επισκευή στο ταξιδι και στο λιμάνι. Σε κάθε είδους έκτακτη ανάγκη, οι ομάδες μας σας προσφέρουν ποιοτική εργασία τόσο στο λιμάνι όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτές οι ομάδες είναι διαθέσιμες να σας εξυπηρετήσουν σε οποιαδήποτε κατάσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.