ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ρουλεμάν

ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ρουλεμάν

ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ρουλεμάν

Το συνεργείο Adamechanic είναι σε θέση να κάνει επαναμετάλλωση φθαρμένων ρουλεμάν με φυγοκεντρική χύτευση του λευκού μετάλλου και επίσης κατασκευή νέων ρουλεμάν πλήρως.