ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συντήρηση Υδραυλικού Κυλίνδρου

Η Adamechanic πραγματοποιεί συντήρηση και επισκευή υδραυλικών κυλίνδρων όλων των διαμέτρων με την εμπειρία της. Για παράδειγμα, υδραυλικοί κύλινδροι για καλύμματα καταπακτών, υδραυλικοί κύλινδροι για συγκροτήματα γερανών, υδραυλικοί κύλινδροι για καλύμματα ράμπας ro-ro, κ.λπ…. Η συντήρηση περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, αξιολόγηση και αντικατάσταση νέου εξοπλισμού στεγανοποίησης, καθώς και επαναχρωμίωση των σφραγίδων εμβόλου και των κυλίνδρων ή ανακατασκευή, εάν είναι απαραίτητο, αντικατάσταση ή επισκευή χιτωνίου εμβόλου. Οι ανταλλακτικές κετσές εμβόλου είναι πάντα σε απόθεμα μας.  

Υδραυλικό motorun, υδραυλικός κορμος και μονάδα ελέγχου κατεύθυνσης

Ως εργαστήριο Adamechanic, συντηρούμε μάρκες όπως Parker, rextroth κλ.π. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους τοπικούς προμηθευτές και έτσι μπορούμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες σας πολύ πιο γρήγορα από άλλα συνεργεία της αγοράς όσον αφορά την πρόσβαση σε ανταλλακτικά. Οι υδραυλικοί κορμοί και οι μονάδες ελέγχου κατεύθυνσης συντηρούνται επίσης από τους έμπειρους και αρμόδιους τεχνικούς μας.