Μηχανοστάσιο Lathe Machine 8-10m

Μηχανοστάσιο Lathe Machine 8-10m

Μηχανοστάσιο Lathe Machine 8-10m

Lathe Machine 8-10m
Length between centers8000-10000mm
Ø above the bed1050mm
Ø above trans versing slide730mm
Diameter in the gap1200mm
Spindle bore102mm
Turning speed450 rpm
Spindle motor power22kw