Οι Πολιτικές μας

ADA MECHANİC

Οι Πολιτικές μας

Οι Πολιτικές μας

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΑΕ

– Να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων, ασθενειών και τραυματισμών κατά την εργασία

– -Να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες και κανονισμούς ΥΑΕ

– Όλοι οι εργαζόμενοί μας έχουν ολοκληρώσει τις εκπαιδεύσεις ΥΑΕ και έχουν λάβει τα πιστοποιητικά τους για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

– Επανεξετάζουμε και βελτιώνουμε περιοδικά την πολιτική μας ΥΑΕ για να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητά της.

Οι Πολιτικές μας

Πολιτικές Μας

Κύριος στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών, των προμηθευτών και των εργαζομένων μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο των υφιστάμενων νόμων και κανονισμών.

– Να μην συμβιβάζουμε ποτέ την ποιότητα των προϊόντων μας και την ποιότητα των υπηρεσιών μας

– Να ακολουθήσούμε τις τεχνολογικές καινοτομίες

– Να κάνουμε τους εργαζομένους μας να αισθάνονται ότι αποτελούν μεγάλο μέρος της δομής της Adamechanic

– Υπηρεσία ανώτερου μηχανολογικού μηχανικού

– Να γίνουμε ένα εργαστήριο συντήρησης και επισκευής πλοίων παγκόσμιας κλάσης

Οι Πολιτικές μας

Περιβαλλοντικές Πολιτικές

– Αποτελεσματική χρήση πρώτων υλών και φυσικών πόρων

– Αύξηση της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών

– Διαχείριση αποβλήτων ανακυκλώσιμων και μη ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο των τοπικών και διεθνών νόμων

– Προσέγγιση μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

– να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την προστασία των θαλασσών και των ακτών

Οι Πολιτικές μας

Οι Πολιτικές μας