Υπηρεσίες

ADA MECHANİC

Υπηρεσίες

Επιτόπια υπηρεσία

Οι έμπειροι μηχανικοί και οι μηχανολογικές ομάδες της Adamechanic πραγματοποιούν επιτόπια inspection και επιθεώρηση.

Οι ομάδες μας είναι πάντα έτοιμες για συντήρηση και επισκευή στο ταξιδι και στο λιμάνι.

Σε κάθε είδους έκτακτη ανάγκη, οι ομάδες μας σας προσφέρουν ποιοτική εργασία τ...

Μηχανικά έργα

Ως εργαστήριο Adamechanic, πραγματοποιούμε συντήρηση και επισκευή όλων των ειδών εξοπλισμού καταστρώματος, όπως κατακόρυφο βαρούλκο, βαρούλκο, βαρούλκα πρόσδεσης άγκυρας κ.λπ.

Πραγματοποιούμε όλων των ειδών τις διαδικασίες από την επισκευή και την επισκευή μέχρι την κατασκευή από την αρχή....

ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ρουλεμάν

Το συνεργείο Adamechanic είναι σε θέση να κάνει επαναμετάλλωση φθαρμένων ρουλεμάν με φυγοκεντρική χύτευση του λευκού μετάλλου και επίσης κατασκευή νέων ρουλεμάν πλήρως.

...

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το εργαστήριο Adamechanic συντηρεί τα συστήματα CPP, FPP, Bow Thruster, Stern Thruster, Stabiliizer, Azimuth thruster με διεθνώς αποδεκτά και επικυρωμένα έγγραφα εγκεκριμένης κατηγορίας, γνώσεις και υψηλή τεχνολογία. Το εργαστήριό μας προσφέρει επίσης επισκευές σπασμένων/φθαρμένων/σπασμένων προπε...

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η Adamechanic πραγματοποιεί συντήρηση και επισκευή υδραυλικών κυλίνδρων όλων των διαμέτρων με την εμπειρία της. Για παράδειγμα, υδραυλικοί κύλινδροι για καλύμματα καταπακτών, υδραυλικοί κύλινδροι για συγκροτήματα γερανών, υδραυλικοί κύλινδροι για καλύμματα ράμπας ro-ro, κ.λπ….

Η συντ...